1. April 1892

Skandale og nepotisme på Hærens Officersskole.

I Dag var det den sidste Dag af Forældrenes Københavnssæson – de komme i øvrigt tilbage på Kongens Fødselsdag og selvfølgelig til Guldbrylluppet. Hans og Hansen kom her hen for at tage Afsked fra Graaes og vi fulgte dem Hjem, hvorpå vi med Hans alene spadserede på Langelinie. Vi mødte Kammerherre Hegermann, der med Føje så fortvivlet ud, idet begge Sønnerne bogstavelig have gjort Skandale ved Officerseksamenen. Imidlertid kan dog Kaj af Kongen få Tilladelse til at gå op en Gang til og det plejer da at gå således at Kongen lige ved Eksamens Begyndelse spørger Chefen for Officersskolen: ”Hvorledes går det de unge X (f. Eks. Hegermann)?” Det betyder da at den unge Hegermann skal bestå og Lærerne må da sørge for at give ham lette Spørgsmål og milde Karakterer. Efter Middagen kom Frederik op i Niels Juelsgade for at takke Forældrene for i Vinter, han drak Te med os. Forældrene var særdeles glade over os og vort Benehmen i Vinter, det samme havde været da de om Eftermiddagen gjorde Afskedsbesøg hos Graaes. På Onsdag Aften kommer Moder her tilbage og vi spise så på Restauration med hende alene på Torsdag; hvor det bliver rart. Jeg glæder mig meget dertil!

Kong Christian 9. af Danmark (1818-1906). Fotografi af J. Petersen & Søn efter 1880. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Sted
Årti