1. Januar 1932

Brev til Thorvald Larsen.

Skrev til Thorvald Larsen og fremsatte en Del Forslag vedrørende Opførelsen af Hakon Jarl, blandt andet henstillede jeg, at Kjærulf-Schmidt fik Gribs Rolle, som han så meget ønsker, han fortjener så sandt en Glæde efter den Iver, han har udvist i Røverne. Frarådede Opførelsen af Cant, som jeg finder er et forskruet Stykke, men det beundres almindeligt. 

Skuespilleren og teaterdirektøren Thorvald Larsen (1892-1992) som yngre. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti