1. Maj 1943

Oplæsning ved Ebbe Rode i Studenterforeningen.

Langt Besøg af Bartholdy, hans Besøg er jeg altid glad for, de giver mig Fred i Sindet, og jeg er glad ved at mærke, hvor nær vi står hinanden, og hvor meget vi betyder for hinanden. Bartholdy talte om Ribbentrops Planer om en Fred mellem Tyskland og Rusland; Planerne kom frem i Berlin under den finske Ministers Besøg der, det var Tysklands Svar på de finske Planer om en Separatfred. Var om Aftenen til den sidste Lørdag Aften i Studenterforeningen; det var Ebbe Rode, der læste op. Ebbe Rode virkede sympatisk og ganske uden Forlorenhed, det var godt at mærke, at han var udgået fra et kultiveret og fint Hjem, hans danske Sprog bar også Præg deraf. Rode læste et meget smukt Digt af den svenske Prins Wilhelm til det ulykkelige Norge; Digtet var meget lidenskabeligt, og det var mere end Farligt, at Ebbe Rode læste det op, det samme gjaldt nogle bitre og i høj Grad flammende vrede af Nis Petersen, navnlig et der hed Atlantis. – Talte [med] den gamle Skoleinspektør Rose, der både er Cand. philo. og theol.; jeg fortalte om, hvor høflige og opmærksomme Sporvognspassagerne er overfor mig, så snart de så, hvor aflags og dårligt til bens jeg er; han sagde, at det glædede ham som gammel Skolemand at erfare, da de unge efter hans Mening ikke var høflige i hans Tid, dengang var man galant, men ikke høflig, nu sætter Damerne ikke Pris på Galanteri fra Herrernes Side, Kønnene skal være ligestillede; jeg mindedes Vinteren 1892, da den 74 årige Christian den niende sprang til og samlede en Vifte op og rakte den med et Buk til den unge Dame (Mary), som havde tabt Viften ved et Hofbal på Amalienborg.

Skuespilleren Ebbe Rode (1910-1998). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Årti