10. April 1939

”De sorte fugle” på Betty Nansen Teatret.

Var til Premiere på Leck-Fischers De sorte Fugle på Betty Nansen Teatret og syntes godt om dette alvorlige, stærkt gribende Stykke, der handler om den Dag, den nye Verdenskrig bryder ud, et Emne, som nu gribes med Begærlighed af Digterne, men som åbenbart ikke tiltrækker Publikum. Menneskene er her hjemme så ængstelige og enerverede ved Tanken på Danmarks Fremtid, at de helst ikke vil se Stykker, der handler om den truende Fremtid, de vejrer vel også noget Sensationsjagere hos de pågældende Fortalere, der var kun tyndt besat. Det er mig en Glæde at se, i hvilken Grad Karl Gustav eller Gürstov, som han nu efter Dommen hedder, udvikler sig, det er som om han for hver en Rolle, han får, lagde en Alen til sin Vækst. Det Kongelige Teater burde gøre Alvor af at engagere både Karl Gustav og Henrik Bentzon, sidstnævnte er i Besiddelse af en forbløffende Evne til at forny sig. Da Leck-Fischer blev fremkaldt, havde jeg absolut ikke Indtryk af en Mand, der spekulerer i Sensation. Havde i Pausen en behagelig Samtale med Karl Gustavs nydelige Forlovede, hun og jeg vil sikkert blive rigtig gode Venner.

Skuespillerne Tove Grandjean (1908-1997) og Karl Gustav Ahlefeldt (1910-1985) i De sorte fugle på Betty Nansen Teatret 1939. Fotografi 1939. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti