11. Februar 1920

Genforeningen.

Det endelige Resultat blev 75000 danske og 25000 tyske Stemmer, et smukt Resultat efter 56 Års fortsat Undertrykkelse. Og så må man også tænke på de mange indvandrede og på de mange Stemmer sydfra som f.eks. en 55-årig Kvinde, der kom rejsende fra München til Haderslev for at stemme. I 1865 havde hendes Fader drejet rundt på Karrusel på Torvet i Haderslev, hans Kone nedkom med en Datter med hvem de en Måned efter rejste til Sydtyskland, Datteren havde ikke været i Sønderjylland siden da! At den Slags tyske Stemmer kommer der 8000 til Flensborg den 7. Marts. Jeg tog til Rudkøbing for at blive manicureret og pedicureret hos Walfrum, var så inde på Hotel Langeland for at få en Kop Cacao og læse om Begivenhederne i Sønderjylland, Fyens Venstreblad indeholdt overstrømmende Lovtaler, men benyttede naturligvis [Lejligheden] til at rive ned på den øvrige danske Adel. Måtte hen til Dr. Brock for at give min Glæde Luft, de var begge meget glade.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Årti