11. Oktober 1905

Rejse med den gamle lensgreve.

Rejste med den Gamle til Odense. Under Turen sagde han mig Ubehageligheder durch die Blume. Særlig angreb han, uden at nævne mig, de Mennesker, der holde af at rejse, kaldte det at rejse for skadeligt Dagdriveri, talte dernæst, stadig uden at nævne mig, om Droner og unyttige Eksistenser. Er der nogen eller noget, jeg holder af, er det lige så sikkert som Ammen i Kirken, at den Gamle er en Modstander deraf. I Odense blev jeg det gamle Asen kvit og tog til Lundsgaard, hvor jeg ankom trykket og i dårligt Humør. Stemningen bedredes medens jeg sad og læste om Aftenen.

Politikeren og lensgreven Christian Ahlefeldt-Laurvig (1844-1917). Udateret fotografi. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Årti