12. Januar 1920

Genforeningen.

I Niels Juelsgade mødte jeg minister H.P. Hansen, der bad mig følge med op i det sønderjyske Ministerium for at vi kunne tale lidt om afstemningen derovre og om den internationale Kommissions Arbejde. Han kom lige fra Kongen, der havde været meget bevæget under Forhandlingen om de Telegrammer Hans Majestæt afsendte til de allierede Magters Statsoverhoveder for at takke for Sønderjyllands Tilbagegivelse. Kongen sagde, at han inderligt ville ønske hans Bedstefader måtte have oplevet dette Øjeblik.

Kong Christian 10. af Danmark (1870-1947). Udateret fotografi af Peter Elfelt. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Årti