12. November 1946

Episode på Det Kongelige Teater.

Karl Gustav fortalte om Episoden på Det Kongelige Teater, hvor Ebbe Rode har overfaldet Frantz Andersen, der havde udtalt sig meget stærkt om Seligmannes ondskabsfulde og uretfærdige Anmeldelse af Opførelsen af Don Juan. Det, der krænkede den dominerende Ebbe Rode, der stadig er i Heltepositur fra dengang han måtte flygte fra Tyskerne til Sverige, var, at Don Juans dygtige Fremstiller havde sagt, at ”under Besættelsen havde denne Jødetamp ikke turdet skrive den slags.” Vi talte om Jødernes ganske naturlige Harme over den Behandling, de er Gestand for, og som er om muligt værre end før og under Krigen; at de søger at udrydde ledende Statsmænd, kan man ikke fortænke dem i.

Skuespilleren Ebbe Rode (1910-1998) i den Danske Brigrades uniform. Fotografi 1945. Teatermuseet i Hofteatret.

Årti