12. September 1889

Den tyske kejserinde kommer til Danmark.

Jeg så netop i dette Øjeblik i Berlingske Tidende, at Kejserinde Friedrich med sine tre Døtre på Mandag kommer til Fredensborg. Kejserinden sejler med ”Dannebrog” til København. Jeg er meget spændt på, om det almindeligt udbredte Rygte, at Prins Christian skal forloves med Prinsesse Margrethe af Preussen vil blive stadfæstet nu ved denne Lejlighed, det er jo meget sandsynligt; eller mon Kejserinden blot kommer for at forestille Prinsesse Sophie for den nye Familie, hun kommer ind i, når hun bliver gift med Hertugen af Sparta? Men hvorfor skulle så komme med alle Døtrene. Qui vivra verra?

Kejserinde Victoria af Tyskland (1840-1901). Fotografi af T.H. Vogt 1900. Royal Collection Trust.

Emne
Årti