13. November 1927

Forskelligt vedrørende det danske hof.

Jeg havde Besøg af General Arendrup, der ville tale om Planerne om en Indsamling til et Legat, hvis Renter skal uddeles af Kejserinde Dagmar. Vi blev enige om ikke at ville have noget med Sagen at gøre, det er som Arendrup sagde upraktisk, fordi Kejserinden selv trænger til Penge, urigtigt, fordi den høje Dame stadig bliver overhængt af Folk, der ville have Penge af hende, og når nu de Par Tusind Kroner er indsamlede, vil Kejserinden blive endnu mere plaget. Arendrup fortalte meget morsomt noget Kongen selv havde meddelt ham: Stauning havde en Gang i fjor sagt til Kongen: ”Hør det er mine Kolleger og mig så ubehageligt at skulle sige ”Deres Majestæt”, skal vi ikke være enige om at lægge den Titel på Hylden?” Dertil havde Kongen svaret: ”De må kalde mig hvad De vil min gode Statsminister, men De skulle dog huske på, at vi endnu ikke har Republik; Kender De for Resten Christian Winther? Så kan De måske huske et Par Linjer: ”I Skjolde springer Løver og Hjerter står i Brand - hvor kunne jeg vel bryde den dyre Skjolderand.”

Kejserinde Dagmar af Rusland (1847-1928). Fotografi 1926. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Årti