14. April 1937

Situationen ved Odense Teater.

Smukt Brev fra Fru Elith Rode, der tror mig på Lundsgaard og takker mig for hvad jeg har været for Helge, ak, det var såmænd meget lidt. Skulle jeg sende Enken det dejlige Digt, Helge Rode sendte Moder på hendes 80 Års Fødselsdag? Ved Middagen talte jeg med Telefondirektøren fra Odense, han talte med megen Ringeagt om den nye Ledelse af Odense Teater, der efter hans Mening er sunket ned til at blive en fuldstændig Varieté, det er også min Mening, jeg vil da heller ikke uddele noget Legat i År, i øvrigt har jeg ophævet Legatet og strøget det i mit Testamente.

Odense Teater. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti