15. Januar 1918

”Faderen” på Betty Nansen Teatret.

Havde en længere Forhandling med Højesteretssagfører Graae angående Arveanmeldelsen. Han så mørkt på Fremtiden både udadtil og indadtil. Indadtil ventede han en gennemført Plyndring af Lensbesidderne, der, som han udtrykte sig, var Samfundets Pariaer, overfor hvem Vilkårlighed af enhver Art, ja Lovløshed var tilladt, han imødeså således en Ekspropriation af alt det lejede og bortforpagtede Bøndergods, og alt det, som blev frigjort i sin Tid for at fremme Salget af Fæstegodset. Jeg gennemgik en ordentlig Behandling hos Frøken Jarfeld, der ikke alene manicurerede og pedicurede mig, men også gav mig Ansigtsbehandling, alt under behagelig Samtale. Efter Middagen talte jeg med Sehested-Juels og med Reventlows fra Brahetrolleborg, den nydelige Grevinde så forknyt ud, intet Under, hun har sin Fader, Broder og Svigersøn med i Krigen, ganske vist de tvende sidstnævnte Personer er og den samme. Det fornøjede mig at se Gustav Valentiner, der var sammen med Sehested-Juels. Jeg var ude i Betty Nansen Teatret at [se] Strindbergs Faderen. Tilskueren sidder selv og pines medens han overværer hvorledes Ægteparret piner hinanden til Døde gennem 3 lange Akter; hvor har jeg [set] meget af den Slags i Livet. Ægteparret spilledes af Fjelstrup og Betty Nansen. Jeg har ikke i mange Tider tilbragt så behagelig en Tid som denne her i København. Tanken på Hjemkomsten til Tranekær skubber jeg så meget som muligt fra mig. Hvor jeg nyder denne Tid.

Skuespillerne Betty Nansen (1873-1943), Thilda Fønss (188-1952) og Peter Fjelstrup (1866-1920) i Faderen på Betty Nansen Teatret. Fotografi 1917. Teatermuseet i Hofteatret

Årti