15. Marts 1917

Den russiske revolution.

Oppe på Højskolen talte Konsulenten om de forskellige Racer, så drak jeg Kaffe med den store Forsamling og sad ved Siden af Pastor Bierre. Medens vi sad ved Kaffen kom Meddelelsen om, at der var udbrudt Revolution i Rusland. Bierre læste Meddelelsen for os, og vi hørte alle til i åndeløs Betagelse, vistnok alle i vore Hjerter glade over at det foragtelige Regimente der gennem så mange Generationer har pint og mishandlet det ulykkelige russiske Folk nu er fejet væk som avner for Vinden, jeg glædede mig over, at intet Blod havde plettet denne herlige Revolution. Så talte Fru Bierre om Kvindesagen og Præsten meget interessant om Oprindelsen til Krigen i 1914. Den knagende Frost slog mig næsten for Brystet, da jeg trådte ud i det frie, Sneen glitrede som Tusinde Diamanter, også det isbelagte Storebælt forekom mig som om Naturen frydede sig over Ruslands Befrielse fra Selvherskeråget, også mit elskede Tyskland vil få en fri Forfatning efter Krigen.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti