15. Marts 1941

Frits Ahlefeldt-Laurvig støtter Betty Nansen Teatret.

”Ærbødigst” i Berlingske Tidende har et morsomt Vers om min Hjælp til Betty Nansen Teatret; ”Slottets Kældre er fulde af hele Skæpper med Guld”. Forfatterne slår ned som Ravne på mig for at få deres Dramaer opført ved min Hjælp, blandt andre Aage Barfoed og Svend Leopold; alle de københavnske Aviser have sendt mig Interviewere på Halsen; jeg har afvist både Forfattere og Journalister. Talte ned i Hallen med Eiler Moltke, der som altid kom mig så hjerteligt i Møde.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti