15. November 1936

Repertoiret på teatrene.

Glædede mig ved at læse Valdemar Rørdams dejlige Prolog, der blev fremsagt af Roose ved Festen for H.P. Hansens Minde, gid jeg havde været på Det Kongelige Teater den Aften, men jeg er for træt. I øvrigt byder Teatrene ikke på noget, jeg bryder mig [om], jeg synes navnlig ikke om, at Det Kongelige Teater, for at behage Regeringen, spiller Stykker med bolsjevikisk Tendens, i Riddersalen er det blevet Tradition.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Årti