15. September 1937

Brev fra Starck om en Samtale med Skuespillerforbundets Formand, Olaf Fønss, der havde udtalt, at det hverken var ham eller Rungwald, der ville have Sagsanlæg mod mig, men Odense Teaters Bestyrelse!

Skuespilleren Hans Starck (1888-1961) i teaterkostume. Fotografi 1934. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti