16. Oktober 1914

Belgiernes forhold under krigen.

Houmark og jeg talte med den dybeste Medfølelse om de ulykkelige Belgieres Skæbne, deres Flugt fra Antwerpen ind i Holland er en rystende Tragedie, og så at selv de fineste og mest dannede Tyskere ingen Medlidenhed have med disse ulykkelige. Det ser jeg af de Breve fra Tyskland, jeg jævnlig får og af Breve, som andre får.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti