16. Oktober 1924

Festforestillingen på Det Kongelige Teater.

Fru Nina Bang fik sin Straf. Ved Festforestillingen i går rejste hele Publikum sig op, da Kongen trådte ind i sin Loge, derpå afsang man med Begejstring Kong Christian stod ved højen Mast og udbrød i jublende Leveråb for Kongen. Fru Bang blev demonstrativt siddende, nogle af Ministrene, naturligvis var Carl Moltke en af dem, rejste sig op, andre, deriblandt Stauning, blev siddende, Borgbjerg rejste sig op, men Nina Bang trak ham i Skøderne, og så plumpede han ned i Stolen igen. – Ved vort ekstraordinære Møde i Nationalbanken idag var det vanskeligt at få Repræsentanterne og Direktørerne samlede om Arbejdet, alle var så optagne af Begivenhederne i går i Det Kgl. Teater. Stauning sad og så dystert ud for sig. Den nye socialdemokratiske Direktør, Lindberg, så uhyggelig ud. Konsul Petersen foreslog Departementschef Schroeder som Dr. Ussings Efterfølger, jeg rejste mig straks op og talte imod Forslaget, forklarede Nødvendigheden af at vælge en Bankmand. Forsamlingen sluttede sig ret enstemmigt til mig, hvorefter Sagen gik i Udvalg. Om Eftermiddagen ved Generalforsamlingen på Børsen gik det meget roligt til, Rosenkrantz virkede lidt svagt, Formanden derimod var i vigør og tog Kegler ved med Fynd at slå fast, at Repræsentantskabet aldrig ville gå med til en Nedskæring af Kronen. Arbejdede om Aftenen på min nye Bog.

Undervisningsministeren og politikeren Nina Bang (1866-1928). Udateret fotografi. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Årti