17. Januar 1932

”Røverne” på Odense Teater.

Var til Eftermiddagsforestillingen på Odense Teater, og så for fjerde og sidste Gang Røverne. Var atter meget bevæget og grebet, denne Gang særlig ved Carl Moors sidste Møde med Faderen. Sendte Frøken Schwartz en Buket med Tak for hendes Amalie, jeg ville også gerne vise Karl Jørgensen en Opmærksomhed som Tak for hans Karl Moor, måske kunde jeg forære ham en Kopi af Arild Rosenkrantz’ Maleri fra Røverne. I Foyeren talte jeg med Hans Berner, der var der med voksen Datter og halvvoksen Søn, det glædede mig at se sidstnævntes Begejstring. Talte også med den pæne Erik Schaffalitzky og hans Kone. Hun fylder ikke meget. For ikke at træffe disse Bekendte spiste jeg på Axelhus og kørte så ud til Starck, med hvem jeg fordybede mig i Mussets Digtning; han var meget opfyldt af sin Rolle som Chavigny i Et Lune og var i Gang med Arbejdet på Rollen, jeg læste Mussets Ninon højt for ham.

Skuespillerne Helge Kjærulff-Schmidt (1906-1982), Karl Jørgensen (1890-1966) og Thorvald Larsen (1892-1992) i Røverne på Odense Teater. Fotografi 1931. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti