17. November 1891

”Et Sølvbryllup” på Dagmarteatret.

Efter Middag havde jeg min sædvanlige Undervisningstime i L’Hombre af Graaes og gik derefter hen i Dagmarteatret og så Et Sølvbryllup. Dette morsomme Stykke med dets fornuftige og sunde Moral morede mig næsten mere anden end første Gang, men denne Gang var rigtignok også Neumann Selby og Fru Mantzius Sypigen.

Skuespilleren Sophus Neumann (1846-1912). Fotografi 1896. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti