17. November 1927

Besøg hos kejserinde Dagmar.

Var ude hos Kejserinden, der modtog mig på det venligste. Hun var for Resten meget irriteret over at Prinsesse Thyra var blevet tvunget til at forlade Amalienborg for at bo i en beskeden Lejlighed i Østbanegade uden så meget som en Dame om sig. Kejserinden sagde i en irriteret Tone: ”Kongen kunne gerne lade hende bo på Amalienborg til Sønnen gifter sig, for han gifter sig dog aldrig.” Derpå roste Kejserinden demonstrativt Prins Valdemars Børn for deres Hensynsfuldhed imod hende, hun var meget glad over, at Prins Erik havde bestemt sig til at flytte tilbage til Danmark. Kejserinden sagde, at hun til at begynde med havde været noget underlig ved at få de to Amerikanerinder ind i Familien, men det havde hun hurtigt vænnet sig til – i det hele taget er Kejserinde Dagmar i en forbavsende Grad fordomsfri, da hun talte om min ifjor udgivne Bog sagde hun, at det var urimeligt af Frederik den femte at han ikke havde ladet Søsteren få Bendix Ahlefeldt. Forbavsende, at Kejserinden, der læser så meget, ikke behøver at bruge Briller. Kejserinden var opbragt over den Behandling Majoritetsbesiddelserne fik, ”de Kanaljer i Rigsdagen” fik Skylden. Da jeg kom hjem glædede jeg straks Moder med at fortælle hende alle Kejserindens Venskabsudtalelser om hende. Havde noget Skriveri, inden jeg gik ud. Gengældte Grev Schimmelmann hans Visit, han fortalte en Del fra sin sidste Tur til Tyskland, han ventede Monarkiet genindført i de fleste af Stater dernede, særlig i Darmstadt og Mecklenburg-Schwerin var alt som før Revolutionen, Fyrsterne behandledes på samme Måde, i Darmstadt forhandlede Ministerne med Storhertugen om Lovforslagene inden disse blev forelagte! Da jeg kom hjem, sad Frøken Wedel-Heinen der. Var til et Møde i Sønderjysk Samfund. Interessant at høre Redaktøren af det dansksindede, på tysk skrevne Blad i Flensborg, holde Foredrag på dansk! For 9 År siden kunne han ikke vort Sprog og var tysksindet, hvilken Forandring. Efter ham talte Andreas Grau, der bestemt nægtede, at der var nogen Misfornøjelse i Sønderjylland.

Kejserinde Dagmar af Rusland (1847-1928). Fotografi 1926. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Årti