17. November 1928

Situationen i Tyskland.

Besøgte Carl Ahlefeldt, der fortalte meget af Interesse fra sit nylig stedfundne Besøg hos Svogeren i Mecklenburg, han bekræftede Calbergs Udtalelser om Republikken. Mecklenburg var måske den eneste af Forbundsstaterne, hvor der måske kunne have været Tale om en monarkisk Restauration, men det var udelukket på Grund af den storhertugelige Slægt, Storhertugen var ilde lidt på Grund af sit Hovmod, hans Søster den tyske Kronprinsesse var lige så foragtet som Moderen, da hun førte et lige så uordentligt Liv.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Sted
Årti