17. November 1931

”Ideale Magter" på Odense Teater.

I Teatret så jeg Skjoldborgs Ideale Magter, der egentlig tiltalte mig ved Stykkets Ærlighed, det smigrer ikke for nogen, og det er ikke således, at Baghusets Beboere er Engle og Forhusets Djævle. Karl Jørgensen spillede den hjemvendte Amerikaner, hvor længe mon han kan klare sig som Elsker endnu? Han har fået et lovlig stort Omfang. Og mon han vil kunne glide ind i de ældre Roller, således som Starck allerede har begyndt – klogelig. I Mellemakten kom en mig ubekendt Dame hen og præsenterede sig for mig som Frederik Hauchs Kone, hun var i Besøg hos Direktør Thorvald Larsen. Fru Hauch var meget talende og meget impressiv.

Odense Teater. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti