2. August 1896

Det er nu slået fast, at Fader fra Maj 1897 overlader mig Lundsgaard med dets Hovedgård, Skove og Bøndergods, NB ikke en eneste Fæstegård er solgt. Jeg kan allerede i de første År påregne en Årsindtægt af over 30000 Kroner, jeg kan ikke sige andet end at jeg bliver ganske overordentlig godt stillet, bedre end samtlige Lensbesidderes ældste Sønner, med Undtagelse af Mogens Frijs, er det.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Udateret fotografi. Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.

Emne
Sted
Årti