2. Marts 1892

Kritik af Det Kongelige Teaters direktør.

Kom ikke til Manuduktionen i Morges, heller ikke til engelsk. Jeg læste hele Eftermiddagen i "Felttogene 48-49-50” og ikke mine Lektioner. Efter Middag havde vi et længere Besøg af Reumert. Han var livlig og munter som altid, fortalte løst og fast fra Teaterverdenen, skældte ud over Kammerherre Fallesen, som han stadig titulerede det gamle Svin, den Boulevardier, den Libertiner, sagde af sig selv at han skulle gøre os bekendt med Fru Wiehe. 

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Udateret fotografi. Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti