2. Oktober 1925

Forskelligt fra opholdet i København.

Drak Kaffe imorges og blev kraftig stimuleret deraf. Gik op i Bredgade 51 og stod lidt foran Bedstefaders gamle Lejlighed, som jeg inde siden den minderige Påske 1889, var også oppe på Kastelvolden og så på den Plads hvor vi spillede Tennis i de gamle Dage, seneste i 1895. Ak ja! ”Thi Minderne ser du, min Søn, er vor dyreste Skat – de følge som Drømme os selv i den mørkeste Nat.” Var ude på Langelinie, hvor de rejser et Monument for de danske Søfolk, der blev torpederede under Krigen. Underligt, når jeg har drukket Kaffe om Morgenen, så stiger den stimulerede Tilstand i Dagens Løb. Jeg var blevet indbudt til at deltage i Kolonihaveudstillingen. Stauning åbnede Udstillingen, han udvikler sig mere og mere til Bedsteborger, det før af ham så foragtede Ord Samfund anvendte han 7 Gange i sin Tale, han talte om det gode ved, at Småfolk ejede Jord. Var ude hos Grevinde Anna Ahlefeldt, som det altid morer mig at tale med, hun fortalte mig Datterens Lidelseshistorie, hvorledes hun i sin Tid flygtede til England med Danseren Holm, hvorledes hendes Fader ganske slog Hånden af hende, indtil det hen mod Slutningen af hendes Liv blev godt igen imellem dem. Holm var Melankoliker og det førte ham til at drikke, lidt efter at han havde giftet sig for anden Gang tog han sig af Dage. Var henne at besøge Starck, der i November skal have en stor Koncert, vi sad med hinanden i Hånden under hele mit Besøg og vi kyssede hinanden, inden jeg gik. Var hos Viggo på hans Atelier. Faderens Død og de efterfølgende Bryderier havde taget på ham, han har arvet Villaen i Rosenvænget. Hans kom til Middag, men jeg måtte gå straks efter, da jeg skulle hen på Universitet og høre Thorkild Roose læse Aischyloses Den bundne Prometheus op. Det er første Gang siden Chr. Mantziuses Dage at en Skuespiller holder dramatisk Oplæsning på Universitetet, og Oplæsningerne skal fortsættes lige til foråret. Folk stod næsten oven på hinanden, traf Georg brandes. Rosse foredrog Prometheus meget dramatisk, den gamle græske Tragedies svulmende Patos kom mægtigt frem.

Skuespilleren Thorkild Roose (1874-1961). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Sted
Årti