20. December 1909

Hjemrejse til Lundsgaard.

Jeg blev vækket 6 ¾ og røg glad og oplivet ud af Sengen og glædede mig til at komme hjem til Lundsgaard. Jeg tog kun og pakkede Toiletrekvisitterne ind i min Håndkuffert og lod alt det øvrige ligge da jeg jo kommer igen Torsdag Aften. Da jeg sad ved Kaffen kom Søster Domenica ind og bad mig komme ind at sige farvel til Moder. Jeg kørte i Automobil til Banegården og steg ind i en Gennemgangsvogn, hvor jeg med Vemod så på et Danmarkskort og gennemgik Stationerne mellem Fredericia og Hamburg. Jeg fik en meget velgørende Åbning nede i Toiletrummet. I Korsør rasede en komplet Orkan, der bevirkede at Kaptajnen på Færgen ikke kunne gå ud i Store Bælt, men vi blev liggende flere Timer i Havnen; vi havde da også en så kostbar Byrde som J.C. Christensen med. Det ville have simplificeret Forholdene her i Landet betydeligt, om vi var sejlede ud i Stormen og gåede til Bunds med samme Christensen, så var man blevet fri for Rigsretssagen. Under Overfarten talte jeg med Ove Fabricius og på Nyborg Banegård med Redaktør Maaløe fra Dannebrog. Først Kl. 2 var jeg i Ullerslev og kørte gennem den hvide Slette til Lundsgaard. Der var rart, lunt og hyggeligt, ja man har det dog bedst hjemme hos sig selv. Spiste Frokost og pakkede ud og ordnede samt berettede til Frøken Fibiger om Moders Sygdom. Allerede 3 ¼ måtte jeg tænde min Lampe. De i Hamburg købte Ting var ankomne, desuden en Del Breve, blandt andre et fra Overretssagfører Frandsen med Forslag om at melde Nielsen på Skrømt, at man ville gå til Politiet, såfremt han ikke udleverede Brevene. Jeg satte mig til at læse i Taines De l’intelligence og efter Middag i de opbevarede Berlingske Feuilletoner. Jeg gik i Seng med Allerup i mit Sovekammer.

Politikeren J.C. Christensen (1856-1930). Udateret fotografi. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Årti