20. Februar 1894

”En Million” på Dagmarteatret.

Preben og jeg var i Dagmarteatret med Sophus Scavenius og så Gjellerups nye Skuespil, En Million. Det er pyramidalsk kedeligt og Handlingen fjollet: En Millionær elsker en ung Fyrstinde men frygter for at hun kun tragter efter hans Penge uden at føle Kærlighed til ham. For at få Klarhed herpå forærer han hende Halvdelen af sin Formue på den Betingelse at hun siger ham Sandheden. Pigebarnet tager imod Millionen og tilstår at hun elsker en anden!!!

Skuespillerinden Elisabeth Rosenberg (1867-1930) i En Million på Dagmarteatret. Fotografi 1894. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti