20. Januar 1896

Frits Ahlefeldt-Laurvigs videre overvejelser om ægteskab.

Faderen kom og holdt Foredrag om at jeg måtte holde mere på min Værdighed i alle Livsspørgsmål særlig i et sådant som det, der angår Henny Moltke, nu mente han virkelig, at jeg burde holde mig tilbage og lade hende komme til mig. Derpå føjede han til med sin sædvanlige Arrogance, at jeg måtte huske på, at der ikke var Mage i Danmark til et Parti som jeg, jeg der ville blive Landets rigeste og største Lensbesidder, et Menneske som jeg måtte straks afvise sådanne næsvise Indblandinger som Christian Castenskjolds. Således blev han længe ved og jeg holdt mig passiv. Jeg er i øvrigt klart på, at jeg indtil videre ikke vil skænke Henny Moltke en Tanke, men glæde mig til min Rejse til Syden. Preben kom her til Middag, Onsdag tager han på en Lysttur til Brasilien.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Udateret fotografi. Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.

Emne
Sted
Årti