20. Juli 1943

Situationen på Betty Nansen Teatret.

Var meget tidligt oppe og arbejdede på ”Storkansleren”, til Svend Melsing kom. Han meddelte mig, at Henrik Bentzon havde købt det tidligere Betty Nansen Teatret og ønskede nogle Medaktionærer. Jeg bad Melsing sige til Bentzon, at jeg ikke kunne give Besked før første August, når jeg havde drøftet Sagen med Emmeluth, men at jeg nok havde Lyst til at være Medejer af Teatret, foruden at være Tilskudsydende til Driften. Var inde på Frederiksberg Kirkegaard og gik rundt; underligt at møde Navne på adskillige af dem fra min Ungdom: Forpagter Preben Hansen fra Parcelgården, Nicolaj Bøgh, Kammerherre Bøgesen, Helge Rode. Var hende at se Min Onsdagsveninde og morede mig igen kosteligt, navnlig over Peter Malbergs Baldur Svanemose; glædede mig over Karl Gustav og så Fru Garlands Generalinde; havde virkelig Lyst til at se det en Gang til.

Skuespilleren Peter Malberg (1887-1965) i Hans Onsdagsveninde på ASA Film. Fotografi 1943. Teatermuseet i Hofteatret.

Årti