20. Juni 1902

Frits Ahlefeldt-Laurvig møder kunstmaleren August Tørsleff.

Lige som jeg skulle gå hen i Ministeriet, ringede Klokken, da jeg stod i Entreen med Hat og Stok åbnede jeg selv. Derude stod et menneskeligt Væsen, der så ud som et Barn, tarveligt, næsten fattigt klædt og spurgte om jeg var Grev Frits Ahlefeldt. Det var den unge Maler Tørslef, af hvem jeg havde købt nogle Malerier hos Winkel og Magnus til den billige Pris af 12 Kroner Stykket. Han ville spørge mig om han ikke skulle signere Billederne og så ville han desuden takke mig fordi jeg havde købt Billederne. Han kom ind og ridsede med en Lommekniv sit Navn ind i Billederne. Jeg bad ham derefter tage Plads. Hele Manden er kun 17 År, han er Søn af den forhenværende Operasanger nu Sanglærer Tørslef. På en vis Måde endnu Barn, Barn i sin Naivitet og Selvsikkerhed, men dog talende forstandigt om Malerkunsten og Sangen. Han sagde mig, at Malerkunsten og Sangen Sloges om ham; ”Min Fader siger, at jeg kan blive en ligeså stor Sanger som Maler.” Men han ville dog dyrke Malerkunsten som sit Hovedfag og være Amatør som Sanger, det omvendte kunne ikke gå, mente han, man kunne ikke være Amatør i Malerkunsten. Hvor det Menneske må være lykkeligt med samt sine Illusioner som Livet vel snart skal vide at befri ham for.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Udateret fotografi. Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.

Sted
Årti