22. Juni 1909

På udenlandsrejse.

Jeg vågnede med Bevidstheden om, at jeg var bestemt at bryde op og tage ud på den årlige Sommerrejse. Jeg tog mit blå Tøj på og efter Påklædningen og Kaffen gik jeg tilbage til Sovekammeret for at fremlægge det meget Tøj, jeg skulle have med. Inde i Dagligstuen fremtog jeg Bøger, Rejsestene, de tyske Penge fra min sidste Rejse og alle de andre Fornødenheder til og lod Emma lægge […]. Jeg var i en Tilstand af ublandet Fryd. Alle disse Rejseforberedelser tog i Forbindelse med en sidste Besked fra Fibiger Tiden til halv elleve, da jeg kørte ud af Gården. I det Øjeblik kulminerede min Glæde, blot ikke Folkene inde fra Køkkenet kunne se min barnagtige Fryd afspejle sig i mit Ansigt og mine Bevægelser. I Kupeen til Odense snakkede jeg hele Tiden med en vidtberejst Handelsmand. På Vejen op til Grand Hotel mødte jeg den pæne Løjtnant Eckmann, der hilste mig på en så pæn Måde. Jeg lod mig barbere i Dreyers Gaard og telegraferede så til Hotel Vier Jahreszeiten i Hamburg, hvorefter jeg spiste Frokost på Grand Hotel. I Garderoben på Banegården var den sædvanlige venlige Kone, der egentlig hører til mine Udenlandsrejsers Staffage. Talte med et Par Odenseanere, Sagfører Knudsen, Stiftsprovst Lutzhøft og Frøken Giersing og 1,17 sad jeg i Toget. Yndigt Vejr på Overfarten til Fredericia under hvilken jeg talte med Skolebestyrer Jakobsen og Kone, der skulle til Landsudstillingen. Jeg afleverede min Håndbagage på Banegården og gik som sædvanlig hen over Voldene, mine Udenlandsrejsers første Dag går altid efter en Snor, denne Gang gik jeg dog mod Sædvane hen over den svimlende Bro, der fører over Jernbanen og hvorfra man ser mod Syd. Skrænten på den modsatte Side var tæt bevokset med yppigt blomstrende Guldregn. Jeg blev heftig betaget da jeg så ud over det vidtstrakte Landskab. 3,28 sad jeg i den direkte Kupe til Hamburg. Der var et Par Mennesker i Kupeen, så jeg kunne sidde og synge og se på mine Rejsestene. Det var lyst omtrent lige til Hamburg, i dag have vi jo Årets længste Dag. Godt at jeg aldrig undlader at telegrafere til alle de Hoteller hvor jeg agter mig, for der var meget optaget på Vier Jahreszeiten i Anledning af Væddeløbene. Jeg måtte tage til Takke med et mindre, men hyggeligt Værelse ud til Gården, som altid i Hamburg forsynet med en lang og bred Seng. Jeg havde ikke spist i 11 Timer så Maden plus en halv Flaske Rhinskvin smagte mig. Jeg segnede næsten af Søvnighed medens jeg pakkede ud.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Udateret fotografi. Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti