22. September 1910

Landstingsvalg i Danmark.

Gik en Formiddagstur med Moder, der stadig er amée de tous ses nerfs over den formentlig slette Behandling Faderen har været Genstand for ved Landstingsvalget. Jeg selv kan ikke føle nogen Indignation, har heller ikke den Trang, som Moder har til at hidse mig selv op mod Familie og Godsejerkolleger, dertil er de mig alle for ligegyldige. Desuden har den Gamle i Årevis stået og vaklet i politisk Henseende, og lige siden dengang han brød ud af Højre med de 8 og Protestmødet i Odense påfulgte, har der været et Parti på Fyn, der ville ham til Livs. Heldigvis er den Gamle i de senere År i en påskønnelsesværdig Grad kommet mere og mere ind på at lade mig i Fred, han plager mig således ikke længer med Jagten, lod f. Ex. Hans overtale til at blive til om Aftenen for at han kunne ledsage Professoren på Jagten.

Politikeren og lensgreven Christian Ahlefeldt-Laurvig (1844-1917). Udateret fotografi. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Sted
Årti