23. August 1910

Paul Reimers kommer på besøg.

Havde Frøken Fibiger og Jomfru Petersen hver for sig oppe hos mig for at give dem Instrukser vedrørende de kommende Dages Rykind af Gæster. De to Damer ligger nok, efter hvad jeg hører, mere end nogensinde i Hårene på hinanden, formodentlig har den arrige Jomfru Petersen Hovedskylden. Halv syv ankom Ehlers og Paul Reimers. Efter Middag gik vi inden Kaffen Haven rundt og ned i Drivhuset, hvor Allerup syslede. Så satte vi os op i Klintehuset og nød det pragtfulde Måneskin. Resten af Aftenen sad vi og passiarede ude i Forhallen.

Sangeren Paul Reimers (1877-1942). Fotografi 1919. Library of Congress, Prints and Photographs Division Washington.

Emne
Sted
Årti