23. Oktober 1925

Besøg hos Hans Starck.

Sad først lidt inde hos Starck på hans Værelse, så kom Frøken Holmblad ind og bad os drikke Te med hende, hun ser så træt, distræt og forpint ud, hun holder vist meget af Starck, blev ganske forbavset ved at erfare, at Frøken Holmblad var 68 År. Bagefter sad jeg endnu en Times Tid alene med Starck – blot hans Koncert må gå godt, i bekræftende Fald bliver han måske engageret til Det Kgl. Teater.

Skuespilleren Hans Starck (1888-1961) i teaterkostume. Fotografi 1934. Teatermuseet i Hofteatret.

Årti