24. Februar 1923

”Faldne Engle” på Det Kongelige Teater.

Var om Aftenen henne i Det Kgl. Teater, hvor Carl Gandrups 3 nye Enaktere gik. I Faldne Engle havde Sceneinstruktøren virkelig skabt en Uhyggestemning fra 1914, Sne, Blod, Sårede, men hvor hans Personer dog taler et unaturligt Sprog. Det er som læste de op af en Bog, men over for det aktuelle er Publikum ganske kritikløst særlig som når der i det sidste Stykke hentydes til Glückstadt og Publikum føler ikke, at det gør Nar af sig selv.

Bankdirektøren og etatsråden Emil Glückstadt (1875-1923). Udateret fotografi. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Årti