25. December 1914

En mine skyller i land.

Var i mit sorteste Humør under Gudstjenesten og endnu værre blev det under en Familiespadseretur inden Frokosten. Om Eftermiddagen var vi på Grønslettegården og Bjergbygård og til sidst ude hos Sognefogeden i Stengade for at se på den tyske Mine, der forleden skyllede i Land nede ved Broløkke Strand, her har været en Underofficer af Marinen, som efter Ordre fra Ministeriet tog Dynamitten ud, og nu ligger Minen i Sognefogedens Gård til efter Krigen.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Sted
Årti