25. Januar 1900

Besøg hos Oda Nielsen.

Jeg var ude på Frederiksberg hos Fru Oda Nielsen for at tale med hende om hendes Assistance ved Klubbens Fest. Hun ville helst synge franske Sange, da hun ikke var vant til at læse op. I højeste Grad venlig, næsten indsmigrende er hun og trods sin ret modne Alder ser hun ud som en lille Pige. Jeg havde større Herreselskab, Preben, Brødrene Carl og Daniel Bille-Brahe, Carl Moltke, Konow, Siegfried Scheel, Henrik Knuth, Dons og Otto Benzon. Jeg havde Otto Benzon og Løjtnant Dons ved mine Sider. Samtalen kom i Aftenens Løb til at dreje sig om Moderate Løjer og Benzon blev således, hvad han ynder, Midtpunktet i Forsamlingen.

Skuespillerinden Oda Nielsen (1851-1936). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti