25. Maj 1909

Folketingsvalg i Danmark.

Gik om Formiddagen ind til Kerteminde at besørge nogle Ærinder og skimtede lidt af Valgrøret. Lige efter Frokost gik jeg ind til Teknisk Skole og stemte på Redaktør Andersen, gik så hen over alle Markerne, talte ude i Strandmarken noget med Poul og gennemstrejfede så Skovene på kryds og tværs. Da jeg kom hjem tog jeg fat på Wilhelm Meisters Wanderjahre, spillede Pianola efter Middag. Gik rundt i Hønseriet og så al Ting efter og så til Kerteminde, hvor jeg på Torvet talte med Schriver, Dyrlæge Petersen sen., Marius Madsen, Forpagter Henningsen, Møller Hansen, alle ivrige Højremænd. Da Redaktør Andersens Valg blev bekendtgjort følte jeg, at, hvad jeg end har forsøgt at bilde mig selv og andre ind, så er jeg Højremand ind til den inderste Marv. Mødte den unge Tømrer Sørensen på Hjemvejen, han var strålende smuk.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Udateret fotografi. Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.

Årti