25. Oktober 1942

Kong Christian 10.s sygdom.

Kongens Sygdom har taget en meget alvorlig Vending, idet han har fået Lungebetændelse; måske var det en Lykke for Kongen at dø nu, for det er vist en sørgelig Skæbne, der forestår ham. Sejrer Tyskerne, bliver han kun en Slags Tysk Statholder, og sejrer Englænderne, vil Bolsjevismen feje ham bort.

Kong Christian 10. af Danmark (1870-1947). Udateret fotografi af Peter Elfelt. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Årti