25. September 1895

”Rørt Vande” på Det Kongelige Teater.

I Det Kgl. Teater var jeg til Stede ved Førsteopførelsen af Emma Gads Rørt Vande. Kommandørindens nye Lystspil forekom mig endnu mere dilettantisk end hendes tidligere Arbejder og Satiren over en vis litterær Klikes løse Ægteskabsforhold var hverken dyb eller rammende, knap nok morsom. Fru Bloch begik den Taktløshed at kopiere sin fraværende Kollega Fru Hennings og Hr. Reumert har følgende Replik i Stykket til Fru Emma Nielsen: ”Ja når man er så køn som dig kan man nu ikke få nok af en Mand.” Hele Publikum kender jo den smukke Frues Skilsmissehistorie og lo og klappede forstående, men den Slags er ikke Nationalscenen værdigt, Stykket havde i det hele været bedre på sin Plads på en af Forstadsscenerne.

Forfatterinden Emma Gad (1852-1921). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti