26. Marts 1917

Situationen i Danmark.

Kørte i Kupe til Odense med Fru Brienne, der var meget tilfreds med det stedfundne Fjerkrækursus og med min Ledelse af samme, vi talte også om de forbavsende hurtige Virkninger af den meget høje Spiritusafgift, Kønssygdommene er således i de 3 Uger gåede ned med 30 Procent. På Færgen talte jeg med Hans Berner. Der var så stuvende fuldt af Mennesker i Togene, at jeg måtte stå ret op og ned på Strækningen fra Odense til Nyborg og fra Korsør til København. Vi stod som Sild i en Tønde, desuden blev Passagererne fra 3die Klasse uden videre lukkede ind på anden. Kulmanglen bevirker, at der kun kan gå ganske få Tog, ergo bliver disse overfyldte. I København forefandt jeg den ganske Familie. Den søde Ingegerd underholdt mig ved Middagen, medens de andre minus Mary spillede Bridge.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Sted
Årti