26. September 1931

På besøg hos Hans Starck.

Arbejdede på Generalen og kørte så til Odense, hvor jeg var henne at besøge Starck. Han har fået en god Lejlighed i Christiansgade med en yndig Udsigt til Muuses gamle Have, fra Sovekammeret ser man Nyborg Landevej. Starck fortalte mig, at man inde i København havde fået megen Interesse for Odense Teater, siden jeg var gået i Kompagniskab med Direktør Thorvald Larsen, og man talte anerkendende om Teatret, som man tidligere ikke havde regnet for meget. Vi drøftede indgående Opfattelsen af Franz Moor, som Starck var meget optaget af at skulle spille i November. Den nye Sceneinstruktør havde bedt Starck så meget om at gøre ham bekendt med mig, han hedder Lind… Læste om Aftenen noget dramatisk Litteratur, som Thorvald Larsen har bedt mig udtale mig om.

Skuespilleren Hans Starck (1888-1961) i teaterkostume. Fotografi 1934. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti