27. Februar 1894

Hans Beck kommer på besøg.

Vi spiste hos Moder og straks efter Bordet begyndte vore spillende med Hans Beck i Spidsen at komme. Han var henrykt over Avisernes og Publikums gunstige Dom over Udførelsen af Blomsterfesten i Genzano. Var vor Komedieprøve sidst gået lidt trevent gik den i Dag med et glimrende Humør og ved Souperen var vi alle i den gladeste Stemning.

Balletmesteren Hans Beck (1861-1952) som ældre. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Sted
Årti