27. Marts 1894

”Garnisonsbyen” på Folketeatret.

Jeg var hjemme hos Graaes til Middag og gik hen på Folketeatret, hvor jeg så Bauditz’ Roman Krøniken fra Garnisonsbyen i dramatiseret Skikkelse. Jeg havde megen Fornøjelse af at se Stykket. Det foregår 1863-64 og det er som slog den én et Pust i Møde fra hin Tid.

Forfatteren Sophus Bauditz (1850-1915). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti