27. Marts 1917

Årsagerne til den russiske revolution.

Flere Graders Kulde og stærkt Snefald. Fra Hoffet meddelte de Moder, at Kejserinde Dagmar var velbeholden i Kiev. Enkedronningen havde fortalt Moder, hvor fortvivlet hendes Svigerinde havde været over den Rasputinske Wirtschaft. Hun havde i et Par År ganske trukket sig tilbage fra Hoffet af den Grund, medens den meget uappetitlige Rasputin ganske beherskede parret og derigennem hele det russiske Rige. Hele Kejserens Slægt havde tigget og bedt Selvherskeren om at ryste det væmmelige Dyr af sig, men Kejserinden var fuldt og fast overtydet om Storfyrsttronfølgerens Sind og Helbred var afhængigt af Rasputins Nærværelse, Rasputin holdt på den mest stædige reaktion, arbejdede for en Separatfred med Tyskland og blev Årsagen til Revolutionen. Alle Storfyrsterne bad Kejseren foretage liberale Reformer, forgæves, alle Generalerne, med Storfyrst Nikolaus i Spidsen bad om Ammunition og Våben, de fik Sand og Papirmaché, Krigen skulle føres så slapt som muligt for at der kunne blive Separatfred.

Kejserinde Dagmar af Rusland (1847-1928). Fotografi 1926. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Årti