28. Februar 1889

En kommende maskerade.

Roskilde Klub (en Klub, som de nettere Familier i Byen have) holder Maskerade Søndag 17. Marts. Bare den bliver til noget, thi Latinskolens 5. og 6. Klasse have Adgang til Klubbens Baller og lignende Fester. Der er mange i nævnte Klasser, som have tænkt på at tage med, jeg må bestille mig en Dragt i København, jeg har fået det Råd, at jeg skal lade en Maskeradetøjhandler sy en Dragt til mig og så leje den for den ene Aften, så bliver det langt billigere og det er nok en Fremgangsmåde, som ofte bruges. Jeg har stærkt tænkt på at lade sy en Dragt, som den Henri de Lagardère har på i sidste Akt i Den Pukkelryggede, den er af hvid Silke og meget smuk. Preben er så heldig at have Dragten fra Tante Camilles Kostumebal.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Udateret fotografi. Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.

Årti