28. Februar 1941

På besøg hos Hans Starck.

Besøgte Starck, der var glad over den lille usle Rolle, han havde i Hendes gamle Nåde, han vil som alle Skuespillerne gerne arbejde. Starck fortalte, at hans Bekendt oppe på Rigsdagen havde fortalt om, hvor håbløst det var at være Rigsdagsmand, man sad og lod som om man arbejdede, men i Virkeligheden ventede man blot på Ordrer fra den tyske Befuldmægtigede eller den tyske kommanderende General. Det var meget vanskeligt at spille i Hendes gamle Nåde, med Eyvind Johan-Svendsen, der ofte mødte fuld til Forestillingen; med Fru Karen Poulsens Drikkeri gik det noget bedre, Skade at disse to fremragende Kunstnere måtte afskediges fra Det Kongelige Teater på Grund af deres Drikkeri.

Skuespilleren Hans Starck (1888-1961) i teaterkostume. Fotografi 1934. Teatermuseet i Hofteatret.

Årti