28. Februar 1942

”Tre Mænd i Sneen” på Folketeatret.

Var til Generalprøven på Folketeatret, der blev spillet et morsomt Lystspil Tre Mænd i Sneen, af den østrigske Forfatter Robert Neuner; Stykket var et Brud på Folketeatrets 100 År gamle Tradition, at rige Folk skal fremstilles som Skurke og Forbrydere. Jeg var så godt som ikke plaget af Tvangstanker under Forestillingen; det er gode Tegn. I Mellemakten talte jeg med Svend Borberg, der gav Udtryk for alle sine Forventninger til Karl Gustav; han talte om, at Karl Gustav var ”den pæne Mand,” som så hårdt savnedes på vores Teatre; min Søn repræsenterede også, sagde Borberg, Ånden  fra vor Teaters Guldalder; jeg sagde til Borberg, at det var meget passende, at Karl Gustav skulle spille Jesus i Kaj Munks Pilatus, da han var et lidende Menneske; der tilføjede Borberg, at Karl Gustav også i andre Henseender var et troende Menneske, således i sit Forhold til den dramatiske Kunst og i Troen på sin egen Mission.

Tre Mænd i Sneen på Folketeatret. Fotografi 1942. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti