29. April 1936

Karl Gustav Ahlefeldt og Betty Nansen Teatret.

Så kom Karl Gustav, belæsset med Billeder og Blade, som jeg skulle se. Jeg kunne mærke, der var noget i Vejen med ham, det var der da også, han var ikke rigtig rask, desuden havde han Bekymringer. Fru Nansen var ikke kommet med et rigtigt Engagementstilbud til ham, hun var desuden urolig for, at han skulle komme på Kornetskolen til Efteråret og derved helt ud af Forbindelse med Teaterverdenen. Karl Gustavs Tilstand bevirkede, at han var mere helt ud af sig selv overfor mig end ellers.

Skuespilleren Karl Gustav Ahlefeldt (1910-1985). Fotografi cirka 1940. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti